یک عدد و یا چند تا نارگیل را كه دوست دارید، پوست كندم و پوسته قهوه اى روی آن را با چاقو تراشیدم یک کم حوصله می خواهد ولى می ارزد بعد نارگیل را شستم و سپس یک روز گذاشتم در جاى گرم و خشک مثل كنار بخارى، البته من گذاشتم روی سنگ بالاى شومینه با دست تست كردم كاملا رطوبت آن رفته شده بود بعد رنده ریز ریز كردم دوباره گذاشتم بالاى شومینه تا خشک شود روى بخارى اگر حرارت آن كم باشد می شود و روى شوفاژ هم می شود بعد از خشک شدن اگر ریزتر بخواهیم داخل میكسر آن را ریز می كنیم.

روش تهیه پودر نارگیل خانگی

روش تهیه پودر نارگیل خانگی

طرز تهیه پودر نارگیل خانگی :

یک عدد و یا چند تا نارگیل را كه دوست دارید، پوست كندم و پوسته قهوه اى روی آن را با چاقو تراشیدم یک کم حوصله می خواهد ولى می ارزد بعد نارگیل را شستم و سپس یک روز گذاشتم در جاى گرم و خشک مثل كنار بخارى، البته من گذاشتم روی سنگ بالاى شومینه با دست تست كردم كاملا رطوبت آن رفته شده بود بعد رنده ریز ریز كردم دوباره گذاشتم بالاى شومینه تا خشک شود روى بخارى اگر حرارت آن كم باشد می شود و روى شوفاژ هم می شود بعد از خشک شدن اگر ریزتر بخواهیم داخل میكسر آن را ریز می كنیم.

 

منبع مطلب :

http://www.jazzaab.ir/